Komunikat techniczny


Spis treści

 1. Nazwa i ranga zawodów
 2. Termin i miejsce zawodów
 3. Organizatorzy
 4. Współorganizatorzy i instytucje wspierające
 5. Komitet organizacyjiny
 6. Warunki udziału w zawodach
 7. System potwierdzania punktów
 8. Program zawodów
 9. Kategorie wiekowe
 10. Noclegi
 1. Bieg Sprinterski
  1. Centrum i biuro zawodów
  2. Teren zamknięty
  3. Parkingi
  4. Kwarantanna
  5. Strefa Mety
  6. Mapa i teren
  7. Parametry tras
 2. Bieg Klasyczny
  1. Centrum i biuro zawodów
  2. Parkingi
  3. Start
  4. Strefa Mety
  5. Punkty odżywcze
  6. Mapa i teren
  7. Parametry tras
 3. Bieg Sztafetowy
  1. Centrum i biuro zawodów
  2. Start
  3. Punkt widokowy i strefa zmian
  4. Mapka sytuacyjna
  5. Mapa i teren
  6. Parametry tras

I Nazwa i ranga zawodów

Klubowe Mistrzostwa Polski – I runda – w biegu na orientację na dystansach sprinterskim, klasycznym
oraz sztafecie 3-osobowej.
Zawody Centralnego Terminarza Zawodów liczone do Rankingu PZOS ze współczynnikiem 1,3.

II Termin i miejsce zawodów

22-24 kwietnia 2022 r. – Złotoryja oraz Wilków – Osiedle k. Złotoryi.

III Organizatorzy

Uczniowski Klub Sportowy Orientpark.pl Iwiny
Polski Związek Orientacji Sportowej

IV Współorganizatorzy i instytucje wspierające

Dolnośląski Związek Orientacji Sportowej
Miasto Złotoryja
Gmina Złotoryja
Województwo Dolnośląskie

V Komitet organizacyjny

Kierownik zawodów – Dariusz Pachnik tel. 505 600 638
Sędzia główny zawodów – Stanisław Leśnicki
Obsługa Sportident – Marcin Leśnicki
Budowniczowie tras:
Wojciech Pachnik (sprint+sztafety),
Tomáš Leštínský (klasyk)
Kierownik startu – Arleta Sosenko
Kierownik mety – Marcin Leśnicki
Komisja odwoławcza – Honorata Paterek, Kalikst Sobczyński, Krzysztof Wołowczyk

VI Warunki udziału w zawodach

W zawodach mogą wziąć udział wyłącznie kluby i zawodnicy posiadający aktualną licencję PZOS (nie
dotyczy kategorii popularyzacyjnych) oraz ważne badania sportowo-lekarskie (zawodnik bez wymienionych badań nie będzie dopuszczony do startu). Dopuszcza się do startu zawodników niezrzeszonych posiadających aktualną licencję PZOS. W biegu sztafetowym mogą wystartować
zawodnicy różnych klubów lub/i zawodnicy niezrzeszeni.

VII System potwierdzania punktów

Zawody zostaną przeprowadzone z użyciem bezdotykowego systemu potwierdzania punktów
Sportident AIR.

VIII Program zawodów


Piątek, 22 kwietnia 2022

13:00 – Otwarcie biura zawodów
15:30 – Zamknięcie strefy kwarantanny
17:00 – Minuta 00


Sobota, 23 kwietnia 2022

9:00 – Otwarcie biura zawodów
11:00 – Minuta 00
17:00 – Ceremonia zakończenia


Sobota, 24 kwietnia 2022

8:00 – Otwarcie biura zawodów
10:00 – Minuta 00
13:30 – Ceremonia zakończenia

IX Kategorie wiekowe

Kategorie sportowe:
Biegi indywidualne:
K10, K12, K14, K16, K18, K20, K21, K35, K40, K45, K50, K55, K60, K70
M10, M12, M14, M16, M18, M20, M21, M35, M40, M45, M50, M55, M60, M65, M70, M75, M80

Sztafety:
K12, K14, K16, K18, K21, K105, K140
M12, M14, M16, M18, M21, M105, M140, M175
KM10

Kategorie popularyzacyjne (piątek i sobota):
KM10N, DŁUGA, KRÓTKA, Rodzinna

X Noclegi

W Szkole Podstawowej w Iwinach, z własnym śpiworem i materacem, 18zł/osoba/noc.
Przy szkole sklep Dino i Biedronka.

Bieg sprinterski

Centrum i biuro zawodów

CZ – Stadion Miejski im. Legendy Jakuba Tycla w Złotoryi, biuro zawodów w budynku Złotoryjskiego
Klubu Sportowego – Górnik, ul.Sportowa 7.

Biuro zawodów czynne od godziny 13:00. W biurze zawodów odbiór numerów startowych na biegi indywidualne oraz sztafetowe. W centrum zawodów możliwe rozbicie namiotów klubowych w miejscu oznaczonym na mapce sytuacyjnej. Toalety w budynku biura zawodów. Sczytywanie SI w biurze zawodów.

Teren zamknięty

Do godziny 15:30 dopuszcza się zwiedzanie terenu zawodów. W terenie zamkniętym zabrania się:
przebywania z mapą do orientacji sportowej, biegania, biegania na orientację, testowania wariantów chodząc lub biegając, organizacji zawodów. Po godzinie 15:30 poruszanie się po terenie zawodów jest zakazane, a wszyscy zawodnicy muszą znaleźć się w strefie kwarantanny albo w strefie mety(zawodnicy i trenerzy nie startujący w zawodach).

Parkingi

Najbliższe CZ możliwe miejsca do zaparkowania:

Nie zabrania się parkowania w innych częściach miasta.
Przypominamy, że niektóre z nich są objęte strefą płatnego parkowania

Minuta 00

Godzina 17:00

Interwał startowy

1 minuta

Kwarantanna

Znajduje się w odległości około 1300 m od CZ. Dojście do strefy kwarantanny będzie wyznaczone od CZ niebieskimi wstążkami. Prosimy zachować ostrożność podczas przemieszczania się do kwarantanny. Kwarantanna obejmuje plac zabaw oraz teren przyległy do kopalni złota „Aurelia”. Prosimy o zabranie ze sobą mat/koców do siedzenia. Możliwość rozgrzewki wzdłuż ulicy przy kopalni – od wejścia do strefy kwarantanny i dalej w kierunku północno-wschodnim. Organizator zapewnia przewóz rzeczy z kwarantanny na metę. W kwarantannie należy się znaleźć do godziny 15:30. W kwarantannie będą znajdować się przenośne toalety. Start będzie w bezpośrednim sąsiedztwie kwarantanny. Zawodnicy kategorii popularyzacyjnych są zobligowani także do przebywania w strefie kwarantanny. Trenerzy i zawodnicy nie startujący w zawodach mogą przebywać w strefie kwarantanny albo w strefie mety na stadionie. Nie mogą poruszać się po terenie zawodów po godz. 15:30. Po wystartowaniu ostatniego zawodnika mogą opuścić strefę kwarantanny.

Numery startowe

Zawodnik jest zobligowany do biegania z numerem startowym. Numery startowe odbiera kierownik ekipy w biurze zawodów. Numer startowy należy umieścić na przedniej części koszulki. Zawodnicy biegający bez numeru nie zostaną dopuszczeni do startu (nie dotyczy kategorii popularyzacyjnych, które biegają bez numerów startowych). Numer startowy jest wspólny dla biegu sprinterskiego oraz klasycznego.

Procedura startu

Boksy startowe:
-3′ – weryfikacja zawodnika (clear + check)
-2′ – pobranie dodatkowych opisów
-1′ – pobranie mapy i sprawdzenie kategorii
Dobieg do startu mapowego 60 m. Start mapowy oznaczony w terenie lampionem.

Kategorie rekreacyjne startują z puszki START o dowolnej godzinie.
Zawodnicy chcący przebiec również z dziećmi w kategorii Rodzinnej mogą to zrobić dopiero po
ukończeniu swojej właściwej trasy i za zgodą sędziego głównego przemieszczają się po raz drugi z
mety do kwarantanny.

Ubiór

Ubiór – dowolny.

Limit biegu

60 minut

Meta i strefa kwarantanny po ukończonym biegu

Meta znajduje się w CZ. Na linii mety rozciągnięta będzie taśma będąca anteną bezdotykowej stacji SportIdent. Zawodnicy biegający z aktywnymi chipami SIAC przebiegają linię mety co potwierdza im finish. Zawodnicy biegający ze zwykłymi chipami podbijają stację FINISH ustawioną na linii mety w sposób klasyczny. Po ukończonym biegu zawodnik ma obowiązek pozostać w strefie mety (teren stadionu) do momentu uzyskania zgody od sędziego głównego na jej opuszczenie, jednak nie wcześniej niż 18:30. Mapy na mecie nie będą zabierane. Cool-down możliwy na terenie stadionu (zakaz biegania w kolcach i wejścia na murawę). Na mecie woda dla zawodników. Na mecie punkt medyczny.

Wyniki

Wyświetlane w CZ na telewizorze oraz wyniki LIVE na stronie orientharper.pl.

Ceremonia zakończenia biegu

W sobotę o godz. 17:00 w Rynku w Złotoryi

Nagrody

Medale, drobne upominki oraz dyplomy za miejsca 1-3 w kategoriach sportowych. Dyplomy do 6-go
miejsca w kategoriach KM10-KM16.
Kategorie rekreacyjne – drobne upominki dla pierwszych trójek.

Ważne informacje

Ruch kołowy na terenie miasta nie będzie wstrzymany.
Prosimy o zachowanie ostrożności przy przekraczaniu dróg i stosowanie się do przepisów ruchu
drogowego.

Mapa i charakterystyka terenu

Mapa: „Orientpark – Aurelia”
Skala: 1:4000
Warstwice co 2,5 m
Autor: Wojciech Pachnik
Aktualność: kwiecień 2022r.
Symbolika: ISSprOM 2019-2.

Teren zurbanizowany głównie w zabudowie staromiejskiej, w części w zabudowie osiedlowej domów jednorodzinnych – znaczne przewyższenia. Miejscami teren parkowo-leśny i podłoże trawiaste. W kilku miejscach na terenie miasta występują roboty drogowe, nie będą one zaznaczone na mapie i nie wpływają one znacząco na realizację wariantów (na stronie zawodów zamieszczona została
mapa z tymi miejscami). W jednym miejscu została ustawiona sztuczna zapora (w terenie oznaczona taśmą biało-czerwoną) a na mapie oznaczona symbolami nr 708 i 709. Ich przekroczenie będzie skutkowało dyskwalifikacją zawodnika. Format mapy – A4. Mapy wydrukowane na papierze wodoodpornym. Dodatkowo folie w boksie startowym.

Parametry tras

Kategoria

Długość

Przewyższenie

Ilość PK

10R

1,4km

25m

7

KM10N

1,4km

25m

7

K10

1,4km

25m

7

K12

1,9km

35m

11

K14

2,1km

35m

12

K16

2,9km

80m

14

K18

3,5km

80m

16

K20

3,5km

80m

16

K21

3,8km

90m

15

K35

3,3km

75m

14

K40

2,8km

60m

12

K45

2,1km

35m

11

K50

2,0km

35m

11

K55

1,9km

35m

10

K60

1,9km

35m

10

K70

1,9km

35m

10

M10

1,4km

25m

7

M12

2,1km

35m

13

M14

2,5km

40m

13

M16

3,4km

80m

14

M18

3,7km

105m

13

M20

3,7km

105m

13

M21

4,0km

105m

15

M35

3,5km

90m

14

M40

3,3km

75m

14

M45

3,2km

85m

14

M50

3,2km

85m

15

M55

2,5km

60m

12

M60

2,1km

50m

10

M65

2,1km

50m

10

M70

2,0km

35m

10

M75

2,0km

35m

10

M80

2,0km

35m

10

Krótka

1,9km

30m

8

Długa

3,8km

85m

14

UWAGA!

W związku z ropoczętymi robotami drogowymi w obrębie terenu biegu sprinterskiego publikujemy mapę z ich lokalizacjami. Nie będą dodatkowo oznaczane na mapie, ponieważ przebieg przez te miejsca jest możliwy i dozwolony.

Bieg klasyczny

Centrum i biuro zawodów

CZ – przy Szkole Podstawowej im. S. Staszica w Wilkowie-Osiedlu. Biuro zawodów czynne od godziny 9:00. Do godziny 15:00 prosimy o składanie imiennych składów sztafet. W biurze zawodów odbiór numerów startowych na biegi indywidualne oraz sztafetowe. W CZ możliwe rozbicie namiotów klubowych. Toalety w budynku szkoły. Sczytywanie SI w biurze zawodów.

Parking

Na łące około 500 m od CZ
Dla autobusów wzdłuż ul. Leszczyńskiej (wzdłuż orlika i stadionu).
Prosimy nie parkować w innych miejscach nie wyznaczonych przez organizatora.
Opłata za parking 10 zł/2 dni.

Minuta 00

Godzina 11:00

Interwał startowy

3 minuty

Start

Dojście do startu 1400 m po niebieskich wstążkach wzdłuż jezdni o normalnym ruchu kołowym.
Prosimy zachować ostrożność!
Na starcie brak toalet.
Organizator zapewnia transport rzeczy ze startu na metę.

Kwarantanna przedstartowa

Brak

Numery startowe

Zawodnik jest zobligowany do biegania z numerem startowym. Numery startowe odbiera kierownik
ekipy w biurze zawodów. Numer startowy należy umieścić na przedniej części koszulki. Zawodnicy
biegający bez numeru nie zostaną dopuszczeni do startu (nie dotyczy kategorii popularyzacyjnych,
które biegają bez numerów startowych).
Numer startowy jest wspólny dla biegu sprinterskiego oraz klasycznego.

Procedura startu

Boksy startowe:
-3′ – weryfikacja zawodnika (clear + check)
-2′ – pobranie dodatkowych opisów
-1′ – pobranie mapy i sprawdzenie kategorii
Dobieg do startu mapowego 60 m. Start mapowy oznaczony w terenie lampionem.
Kategorie rekreacyjne startują z puszki START o dowolnej godzinie.
Zawodnicy chcący przebiec również z dziećmi w kategorii Rodzinnej mogą to zrobić dopiero po
ukończeniu swojej właściwej trasy.
Zawodnicy kategorii K21 i M21 mają rozbicia – prosimy o pobranie dobrych opisów i mapy na starcie.

Meta i strefa kwarantanny po ukończonym biegu

Meta znajduje się w CZ.
Nie ma kwarantanny po ukończonym biegu.
Mapy na mecie będą zabierane i będą wydawane po biegu sztafetowym.
Na mecie woda dla zawodników.
Na mecie punkt medyczny.

Punkty odżywcze na trasie

Wodopoje na trasach:
K18, 20, 21, 35 i M18, 20, 21, 35, 40, 45 – 2 wodopoje
M16, 50, 55 – 1 wodopój

Mapa i charakterystyka terenu

Mapa: „Orientpark – Lena II”
Skala:
1:10 000 (od KM10-14, KM40-60,
Rodzinna, KRÓTKA, DŁUGA, KM10N),
1:7500 (KM65+),
1:15 000 (pozostali)
Warstwice co 5 m
Autor: Tomáš Leštínský
Aktualność: marzec 2022r
Symbolika: ISOM2017-2

Teren zróżnicowany pod względem rzeźby, obejmuje kamieniste zbocze Prusickiej oraz Średniej Góry. Wegetacja od bardzo dobrej do utrudnionej. Sieć dróg dobrze rozwinięta. W części tereny podmokłe. Format mapy: A3 (K40, 70; M40, 45, 50, 55, 65, 70, 75, 80), A4 (pozostałe kategorie). Mapy wydrukowane na papierze wodoodpornym. Dodatkowo folie w boksie startowym.

Ubiór

Ubiór zakrywający całe ciało z wyjątkiem głowy, szyi i rąk.

Limit biegu

180 minut

Wyniki

Wyświetlane w CZ na telewizorze oraz wyniki LIVE na stronie orientharper.pl.

Bufet

Zapraszamy do skorzystania z bufetu w CZ, pyszne ciasta, naleśniki, gofry, tosty i oczywiście kawa i
herbata.

Obiad

Wydawany w CZ o godzinie 13:00 dla zainteresowanych zespołów za okazaniem bloczków
obiadowych wydawanych w biurze zawodów.

Ceremonia zakończenia biegu

W sobotę o godz. 17:00 w Rynku w Złotoryi.

Nagrody

Medale, drobne upominki oraz dyplomy za miejsca 1-3 w kategoriach sportowych. Dyplomy do 6-go
miejsca w kategoriach KM10-KM16.
Kategorie rekreacyjne – drobne upominki dla pierwszych trójek.

Mapka sytuacyjna

Parametry tras

Kategoria

Długość

Przewyższenie

Ilość PK

10R

2,0/3,2km

30m

6

KM10N

1,9/3,2km

30m

5

K10

2,0km

25m

6

K12

2,2km

55m

6

K14

3,2km

60m

8

K16

4,7km

130m

10

K18

6,6km

165m

14

K20

7,5km

195m

17

K21

9,9km

215m

24

K35

6,7km

190m

13

K40

5,5km

140m

11

K45

5,2km

110m

11

K50

4,7km

100m

11

K55

4,1km

90m

10

K60

3,5km

70m

8

K70

3,5km

50m

8

M10

2,1km

30m

6

M12

2,4km

30m

6

M14

3,9km

80m

8

M16

6,7km

125m

15

M18

7,9km

190m

18

M20

11,2km

240m

24

M21

14,2km

330m

32

M35

10,6km

280m

23

M40

9,3km

250m

18

M45

8,1km

220m

18

M50

7,2km

185m

18

M55

6,0km

170m

15

M60

4,4km

140m

10

M65

4,4km

140m

10

M70

3,6km

105m

8

M75

3,6km

105m

8

M80

3,1km

60m

7

Krótka

3,0km

75m

8

Długa

5,1km

140m

12

Bieg
sztafetowy

Centrum i biuro zawodów

CZ – przy Szkole Podstawowej im. S. Staszica w Wilkowie-Osiedlu. Biuro zawodów czynne od godziny 8:00. W biurze zawodów odbiór numerów startowych na biegi sztafetowe. W CZ możliwe rozbicie namiotów klubowych. Toalety w budynku szkoły. Sczytywanie SI w biurze zawodów.

Parking

Na łące około 500 m od CZ
Dla autobusów wzdłuż ul. Leszczyńskiej (wzdłuż orlika i stadionu).
Prosimy nie parkować w innych miejscach nie wyznaczonych przez organizatora.
Opłata za parking 10 zł/2 dni.

Pokaz procedury zmian

9:30

Start 1-szych zmian i kolejność ustawiania się na liniach startowych

10:00 – M21, M105, K18, K105, K14 (5 linii startowych)
10:10 – M18, K21, M16, M14, K140, K12 (6 linii startowych)
10:20 – M140, K16, M12, M175, KM10 (5 linii startowych)

przykład:

Zawodnicy wpuszczani są do miejsca startu masowego na 10 minut przed czasem swojego startu. Na wejściu następuje wyczyszczenie (CLEAR) i sprawdzenie (CHECK) karty SI. W strefie zawodnicy ustawiają się kategoriami według kolejności numerów startowych i w odpowiedniej linii startowej. Następnie zawodnicy otrzymują mapę opisaną numerem startowym i trzymają ją pod nogą. Na 10 sekund przed startem mogą wziąć mapę do ręki nie patrząc na nią. Zawodnicy startują na sygnał sędziego. Punkt startu oznaczony trójkątem na mapie będzie oznaczony w terenie lampionem. Dobieg do startu 320 metrów po czerwono-białych taśmach.

Punkt widokowy

Wszystkie zmiany mają na swojej trasie punkt widokowy.
Dla M21 punkt widokowy znajduje się około 15 minut przed metą, dla K21 i M18 około 10 minut przed
metą, dla pozostałych kategorii punkt widokowy na 3-5 minut przed metą.

Strefa zmian

Zawodnik oczekujący na swój start ma prawo wejść do strefy zmian po zobaczeniu swojego poprzednika na punkcie widokowym. Podczas wchodzenia do strefy następuje czyszczenie (CLEAR) i sprawdzenie (CHECK) karty SI oraz pobranie mapy zwiniętej w rulon i zabezpieczonej gumką recepturką. Odpowiedzialnością zawodnika jest pobranie właściwej mapy. Po wejściu do strefy zmian zawodnik może się rozgrzewać tylko na jej terenie i nie ma prawa wyjść na zewnątrz.

Procedura zmian

Przybiegający zawodnik po potwierdzeniu ostatniego punktu pokonuje dobieg i podbija punkt na linii mety, następnie dokonuje zmiany przez dotknięcie wybiegającego zawodnika. Po tej czynności oddaje mapę sędziemu i udaje się do sczytania SI. Po sczytaniu udaje się do strefy „zielonej”. Zawodnik wybiegający po otrzymaniu zmiany otwiera swoją mapę w drodze do punktu startu.

Ostatnia zmiana

O kolejności sztafet decyduje kolejność przekroczenia linii mety przez zawodników ostatniej zmiany,
a nie czas potwierdzenia punktu na linii mety.

Dyskwalifikacje

W przypadku dyskwalifikacji sztafety w trakcie zawodów zawodnicy, którzy dotychczas nie
wystartowali, nie kontynuują rywalizacji, natomiast mają możliwość wystartowania wraz ze startem
masowym poszczególnych zmian.

Mapka sytuacyjna

Strefa rozgrzewkowa („zielona”)

Oznaczona na mapce kolorem zielonym i dozwolona tylko w tym miejscu.
W tej strefie możliwość rozbicia namiotów klubowych.
Dojście do toalet z tej strefy wyłącznie przez przejście przez dobieg do mety.

Start masowy

Start masowy dla poszczególnych zmian będzie ogłaszany z przynajmniej 15-minutowym
wyprzedzeniem.

Numery startowe

Zawodnik jest zobligowany do biegania z numerem startowym. Numery startowe odbiera kierownik
ekipy w biurze zawodów. Numer startowy należy umieścić na przedniej części koszulki. Zawodnicy
biegający bez numeru nie zostaną dopuszczeni do startu.

Opisy punktów kontrolnych

Tylko na mapach

Mapa i charakterystyka terenu

Mapa: „Orientpark – Lena II”
Skala: 1:10 000
Warstwice co 5 m
Autor: Tomáš Leštínský
Aktualność: marzec 2022r
Symbolika: ISOM2017-2

Teren zróżnicowany pod względem rzeźby, obejmuje kamieniste zbocze Prusickiej oraz Średniej Góry.
Wegetacja od dominującej bardzo dobrej do utrudnionej. Sieć dróg dobrze rozwinięta. Część mapy to także teren zurbanizowany (osiedle).
Format mapy – A4.
Mapy wydrukowane na papierze wodoodpornym.

Ubiór

Ubiór zakrywający całe ciało z wyjątkiem głowy, szyi i rąk.

Punkt medyczny

W CZ

Obiad

Wydawany w CZ o godzinie 12:30 dla zainteresowanych zespołów za okazaniem bloczków
obiadowych wydawanych w biurze zawodów.

Ceremonia zakończenia biegu

Około godz. 13:30 w CZ.

Nagrody

Medale, drobne upominki oraz dyplomy za miejsca 1 -3. Dyplomy do 6-go miejsca w kategoriach KM10-KM16.

Parametry tras

Kategoria

Długość

Przewyższenie

Ilość PK

KM10

1,9-2,0km

40m

7

K12

2,2-2,3km

55m

10

K14

2,6-2,7km

70m

9

K16

3,4-3,5km

100m

12

K18

3,9-4,0km

130m

14

K21

5,0-5,2km

160m

14

K105

3,3-3,4km

115m

10

K140

3,2-3,3km

110m

10

M12

2,5-2,7km

70m

11

M14

3,0-3,1km

95m

10

M16

3,8-3,9km

120m

12

M18

4,7-4,8km

140m

15

M21

5,5-5,7km

200m

18

M105

3,7-3,8km

90m

13

M140

3,5-3,7km

115m

9

M175

3,1-3,2km

105m

10

Życzymy powodzenia!

ZEspół orientpark

, ,