Biuletyn numer 1


KLUBOWE MISTRZOSTWA POLSKI W BIEGU NA ORIENTACJĘ

Runda I

SPRINT, KLASYK, SZTAFETY

22-24 kwietnia 2022

Złotoryja
miasto złota i bazaltu

Organizatorzy

Komitet organizacyjny

Kierownik zawodów Dariusz Pachnik
Sędzia główny zawodów Stanisław Leśnicki
Budowniczowie tras: Wojciech Pachnik, Tomáš Leštinský
Obsługa SI Marcin Leśnicki

Harmonogram zawodów

Piątek – 22 kwietnia 2022

Bieg sprinterski

Minuta 00 – godz. 17:00
Centrum zawodów – Stadion Miejski w Złotoryi

Sobota – 23 kwietnia 2022

Bieg klasyczny

Minuta 00 – godz. 11:00
Centrum zawodów – Szkoła Podstawowa w Wilkowie-Osiedlu

Niedziela – 24 kwietnia 2022

Bieg sztafetowy

Minuta 00 – godz. 10:00
Centrum zawodów – Szkoła Podstawowa w Wilkowie-Osiedlu

Mapy i teren zawodów

Bieg sprinterski

Orientpark – Aurelia
skala 1:4 000
e-2 m
ISSprOM 2019-2
autor – W. Pachnik
aktualność – marzec 2022


Teren zurbanizowany głównie w zabudowie staromiejskiej, w części w
zabudowie osiedlowej domów jednorodzinnych, znaczne przewyższenia

Bieg klasyczny i sztafety

Orientpark – Lena II
skala 1:7 500-1:15 000
(w zależności od dystansu i kategorii wiekowej)
e-5 m
ISOM 2017-2
autor T. Leštinský
aktualność – marzec 2022

Teren zróżnicowany pod względem rzeźby oraz wegetacji. Zachodnia część mapy to płaskowyż porośnięty lasem o bardzo dobrej przebieżności z gęstą siecią dróg oraz sporą ilością dołków. W małej partii teren zurbanizowany (teren osiedla). Centralną część mapy stanowi zbocze o sporym przewyższeniu względnym z dużą ilością kamieni i skał. W większości las bardzo dobrze przebieżny. Wschodnia strona mapy nie była wcześniej wykorzystywana do orientacji sportowej. Charakteryzuje się największą różnorodnością. Bogata rzeźba oraz mikrorzeźba. Przebieżność od bardzo dobrej do słabej (w większości dobra). Średnio rozwinięta sieć dróg. Nowy fragment mapy połączył stare mapy Orientpark – Lena i Orientpark – Ciche Szczęście.

Warunki udziału w zawodach

W zawodach mogą wziąć udział wyłącznie kluby i zawodnicy posiadający aktualną licencję PZOS (nie dotyczy kategorii popularyzacyjnych) oraz ważne badania sportowo-lekarskie (zawodnik bez wymienionych badań nie będzie dopuszczony do startu). Dopuszcza się do startu zawodników niezrzeszonych posiadających aktualną licencję PZOS. W biegu sztafetowym mogą wystartować zawodnicy różnych klubów lub/i zawodnicy niezrzeszeni

Kategorie wiekowe

Biegi indywidualne:
KM10, KM12, KM14, KM16, KM18, KM20, KM21, KM35, KM40, KM45, KM50, KM55, KM60, KM65, KM70, KM75, KM80, KM85, KM90
rekreacyjne: OPEN 1 (KRÓTKA), OPEN 2 (DŁUGA), RODZINNA, KM10N

Bieg sztafetowy:
KM10, K12, M12, K14, M14, K16, M16, K18, M18, K21, M21, K105, M105, K140, M140, M17

Opłata startowa

Biegi indywidualne

KM16 i młodsi – 20 zł/bieg
KM18 i starsi – 40 zł/bieg

Bieg sztafetowy

KM16 i młodsi – 60 zł/sztafeta
KM18 i starsi – 120 zł/sztafet

Kategorie popularyzacyjne – 20 zł/bieg
Wypożyczenie karty SI 5 zł/bieg

Za zawodników zgłoszonych a nieobecnych na zawodach będzie pobierana
opłata w wysokości 50% wpisowego

Opłatę startową należy uiścić przelewem bankowym na konto Dolnośląskiego Związku Orientacji Sportowej.
Dane do przelewu:
Dolnośląski Związek Orientacji Sportowej
ul. Borowska 1-3, 50-529 Wrocław
numer konta: 87 1160 2202 0000 0002 3017 7716
tytuł: opłata startowa KMP 2022, imię i nazwisko lub nazwa klubu.

Zapotrzebowanie na rachunki prosimy zgłaszać mailowo na adres mal.szeliga.bno@gmail.com

Zgłoszenia

Zgłoszenia będą przyjmowane wyłącznie przez formularz zgłoszeniowy na stronie PZOS www.zielonysport.pl w terminie do 10.04 do godz. 23.59. Po tym terminie zgłoszenia nie będą przyjmowane.

System potwierdzania punktów

SportIdent Air+

Noclegi

Na sali gimnastycznej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Iwinach (własny
śpiwór i materac) – 18 zł/noc/osobę. Zapotrzebowanie zgłaszać na maila dariusz.pachnik@gmail.com. Liczba miejsc – 100

Wyżywienie

Obiady dwudaniowe w cenie 25 zł (sobota i niedziela, wydawane w centrum
zawodów).

Zapotrzebowanie zgłaszać na maila dariusz.pachnik@gmail.com do 10 dni przed
zawodami.

Dodatkowe informacje

  • Organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej
  • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne nieszczęśliwe wypadki podczas ozawodów powstałe nie z winy organizatora
  • Organizator nie ponosi kosztów ubezpieczenia indywidualnego
  • Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania zawodów
  • Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji niniejszego biuletynu
  • Zawody będą zorganizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami PZOS oraz regulaminem zawodów, zgłoszenie na zawody jest równoznaczne z ich akceptacją.

Mapka sytuacyjna i tereny zamknięte

W terenie zamkniętym dopuszcza się zatrzymanie się jako rezydent, student, w celach
biznesowych, turystycznych (np. zwiedzanie, wizyta w restauracji, zakupy, uczestniczenie w
halowych imprezach sportowych).

W terenie zamkniętym zabrania się: przebywania z mapą do orientacji sportowej, biegania, biegania na orientację, testowania wariantów chodząc lub biegając, organizacji zawodów w orientacji sportowej.

Zapraszamy!

Zespoł Orientpark
,